Till dig som remittent

För Remittenter

Välkommen att remittera patienter till specialistmottgningen för bedömning och behandling

 Remiss​kriterier

 Regionens remissregler och ansvarsfördelning gäller på specialistmottagningen.
Ange om patienten åberopar vårdgarantin.
Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av NPÖ.
Fullständiga kontaktuppgifter med säkerställd adress och telefonnummer.
Ange behov av tolk och vilket språk som gäller.

Näsa och bihålor

Om möjligt bör patienter med bihåleproblematik ha gjort en skiktröntgen via sin vårdcentral för att få rätt prioritering och behandling via remiss till specialistmottagningen.

Allergitest (pricktest) kan erbjudas för att komma fram till rätt diagnos.

Snarkning och andningsuppehåll

Sömnregistrering görs på patienter för att diagnostisera sömnapné/andningsuppehåll. Vi samarbetar med flera specialisttandläkare samt Klinisk Neurofysiologiskt Laboratorium, SUS, Malmö för komplett utredning. Behandlingen kan inkludera utprovning av snarkskena, andningsmask (CPAP) eller kirurgi.
Även barn med snarkning och andningsuppehåll utreds och behandlas på mottagningen.

Heshet och röstproblem

Utredning för att ställa rätt diagnos och ge behandling. Ibland krävs fördjupad undersökning av foniater på Öron-Näsa-Halsmottagningen, SUS, Lund.

Hudförändring

Patienter med hudförändringar i ansiktet bör bedömas av hudspecialist. Vid behov av kirurgisk åtgärd kan remiss skickas till vår mottagning.

Hörsel och tinnitus

Specialistläkare och audionom samarbetar vid hörselnedsättning och
tinnitus. Hörapparater samt hörseltekniska hjälpmedel utprovas via audionom dit remiss skickas.
Vid problem med hörapparat eller upplevd försämrad hörsel kontaktas Hörrselenheten för vuxna i Malmö, Öron-Näsa-Halsmottagningen, SUS, Lund eller Audionomservice  på Läkarhuset, som även kan bistå vid indviduellt utprovade formgjutna hörselskydd och simproppar.

Yrsel

Till specialistmottagningen kommer patienter på remiss efter att ha fått en allmänmedicinsk bedömning på sin vårdcentral om otoneurologisk yrsel misstänks.

Operation

På specialistmottagningen utförs:

Rörinsättning genom trumhinnan på vuxna
Borttagning av hudförändringar i ansiktet, på öronen och på halsen
Borttagning av förändringar/knutor i slemhinnor i mun, på tungan och på läppar
Vävnadsprov från knutor/klumpar/slemhinneförändringar i näsa och mun för vävnadsanalys
Borttagning av näspolyper