Till dig som patient

För Patienter

Alla patienter i alla åldrar är välkomna till mottagningen.

Mottagningens ambition är att ge professionell vård och ett vänligt och respektfullt bemötande så att patienter och anhöriga känner sig trygga och nöjda efter besöket på mottagningen. Olika sjukdomar, tillstånd och besvär som kan drabba öronen, näsan, munhålan, svalget och halsen undersöks och behandlas. Mindre operationer i lokalbedövning utförs på mottagningen med operation av förändringar i huden eller i mjukdelarna i ansiktet eller hals, slemhinneförändringar på läppar eller i munhålan.

Följande problem utreds och behandlas:

Öron

 Öroninflammation
 Hörselproblem
 Hörselgångseksem
 Hål på trumhinnan
Tinnitus
 Vaxpropp
 Yrselsjukdomar

Näsa

 Nästäppa
 Kronisk snuva med eller utan allergi
Näspolyper
Näsblödningar / Nässår
 Snarkning
 Bihåleinflammation akuta och kroniska
 Allergi
 Nedsatt lukt eller smak

Hals, munhåla & svalg

 Snarkning/sömnapné hos barn och vuxna
 Sväljningssvårigheter, klump i halsen
 Slemhinneförändringar i munhåla och svalg
 Heshet
 Röstproblem
 Förändringar i munhålan
 Återkommande halsinfektioner
 Läppförändringar och förändringar i munhåla och svalg
 Tungsveda, tungsmärta och dålig andedräk
 Spottkörtelsvullnader och spottkörtelinfektioner
 Förstorade halsmandlar med proppbildning
 Svullnader på halsen med skölkkörtelsvullnader
 Hudförändringar i ansikte, på huvudet och på halsen

Patientavgifter​

Patientavgiften bestäms av Region Skåne och följande avgifter gäller tills vidare:

Kostnadsfritt för alla under 20 år och över 85 år.
Patienter med remiss: 100 kr.
Patienter utan remiss 300 kr.

Frikort gäller, ta med högkostnadskort

Remiss​

För att komma till vår mottagning behövs remiss från din behandlande läkare. Det är en fördel om du först vänder dig till din vårdcentral eller husläkare för en första medicinsk bedömning.  Det kan även vara så att det krävs att du har blivit undersökt eller tagit vissa prover innan vi kan behandla dig.